Baselining & Potentieelscan

Door de AEI toe te passen op historische data in combinatie met uw domein kennis kan een besparings- of optimalisatie potentieel bepaald worden. Op basis van deze analyse kunt u een business case doorrekenen voor implementatie van onze AEI technologie.

Vaststelling van energiebesparing (gerealiseerd met AEI of andere technologieën), kan gerapporteerd worden. Het energiegebruik voor en na de modificaties worden met elkaar vergeleken onder vergelijkbare omstandigheden. U kunt deze rapportage onder andere gebruiken voor uw rapportageplicht richting de overheid.

Lees hier meer over onze technologie.

enerGQ is lid van de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie in Nederland (FME) en partner van OSIsoft

FME powered by dutch technology logo          Osisoft logo