Technologie

Onze AEI-technologie (Artificial Energy Intelligence) stelt ons in staat om u van de meest laagdrempelige Asset Performance Monitoring Solution te voorzien waarmee u snel en makkelijk de gecreëerde waarde met uw assets kunt maximaliseren (en onnodige verliezen kunt voorkomen).

Hoe werkt onze technologie?

Door de domeinkennis en (realtime) operationele gegevens van de klant te combineren met onze kennis en kunde komen we tot een snelle configuratie en implementatie van de AEI-technologie. Onze  technologie is modulair en daardoor naadloos te koppelen aan systemen zoals bijvoorbeeld OSIsoft-PI.

Wanneer energie data niet of onvoldoende beschikbaar is bieden wij de mogelijkheid om hardware te leveren. ( Hardware )

Onze technologie is het resultaat van jarenlange samenwerking met klanten voor toepassing en voortdurende doorontwikkeling van onze unieke AEI-gebaseerde software, ontwikkeling van onze technische expertise, de inzet van onze kosteneffectieve energiemonitoring apparatuur en de veilige koppeling met praktisch alle datasystemen en industrie standaarden.

De terugverdientijden liggen in de orde van enkele maanden tot maximaal 2 jaar. Het gebruik van de technologie kan veelal ook direct vanuit het operationele budget worden gefinancierd.

Waar is de technologie toepasbaar?

De enerGQ technologie is toepasbaar bij alle processen waarvoor energie wordt gebruikt. U kunt hierbij denken aan:

  • het produceren van water, voedingsmiddelen, metaal, chemicaliën of materialen
  • afval verwerking
  • het produceren van stukgoederen
  • het vervoeren van personen of goederen
  • het verzorgen van comfort en het ondersteunen van bedrijfsprocessen in gebouwen
  • het open en dicht gaan van sluizen of bruggen of het ventileren van tunnels
  • maar ook het menselijk lichaam gebruikt energie om goed te kunnen functioneren.

Wij kunnen onze technologie zowel aan eindgebruikers als aan OEM klanten leveren.

 

De inzet van onze AEI technologie resulteert in: 

 Potentieel Scan

Door de AEI toe te passen op historische data in combinatie met uw domein kennis kan een besparings- of optimalisatie potentieel bepaald worden. Op basis van deze analyse kunt u een business case doorrekenen voor implementatie van onze AEI technologie. 

 Energiemonitoring 

Door zowel het gebruik van energie als de kwaliteit ervan continu te monitoren verkrijgt u snel inzicht waar de meeste energie wordt gebruikt en in welke mate u last hebt of kunt krijgen van netvervuiling. 

 Conditiebewaking

Betere continuïteit van de bedrijfsvoering. Doordat onze software onregelmatigheden in een zeer vroeg stadium signaleert kan escalatie worden voorkomen en kan onderhoud worden geoptimaliseerd. 

 Procesoptimalisatie en energiebesparing

Doordat onze software continu de meest optimale instellingen adviseert in elke specifieke operationele situatie kunnen de beste prestaties veel frequenter worden gerealiseerd. Het gebruik van energie, grondstoffen en productie van afval wordt geoptimaliseerd. Dit alleen al levert doorgaans zo’n 5% tot 30% CO2-reductie op.  

 Rapportage van besparingen

Vaststelling van energiebesparing (gerealiseerd met AEI of andere technologieën), kan gerapporteerd worden. Het energiegebruik voor en na de modificaties worden met elkaar vergeleken onder vergelijkbare omstandigheden. U kunt deze rapportage onder andere gebruiken voor uw rapportageplicht richting de overheid. 

 Custom Solutions

Onze AEI technologie biedt de mogelijkheid om op basis van analyse van historische procesgegevens  en aanvullende energiemetingen de oorzaken van specifieke complexe problemen die de operatie storen te kunnen opsporen. Wij kunnen u hierbij helpen en adviseren.

Met ons team van programmeurs zijn maatwerk oplossingen mogelijk om onze oplossing optimaal te integreren in uw eigen ICT systeem. 

 Borgen en genereren van domeinkennis

Doordat we ook de domeinkennis van de klant gebruiken leveren we een bijdrage aan de borging van deze domeinkennis. Ook ontstaan er nieuwe inzichten en domeinkennis en stimuleren we bewustwording.

enerGQ is lid van de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie in Nederland (FME) en partner van OSIsoft

FME powered by dutch technology logo          Osisoft logo