Technologie

enerGQ's Artificial Energy Intelligence (Aei®) softwaretechnologie gebruikt de unieke allesomvattende eigenschap van energie om kansen voor optimalisatie van bedrijfsvoering en onderhoud in installaties te detecteren.

 

 

De software module combineert tijdreeksen met context en domeinkennis en leert wat het normale energieverbruik is in relatie tot verschillende procesparameters en weersomstandigheden. De software genereert vervolgens de inzichten voor optimalisaties en alarmeert afwijkingen op een need-to-know basis.

De software werkt op fabrieksniveau, (deel)installatie niveau en op individuele apparatuur. De software koppelt met bijna elk ander bestaand data-infrastructuur, waaronder OSIsoft-PI.

 

Geen energiedata voor handen? Geen probleem. Wij kunnen hoofdmeter data opvragen bij uw meetbedrijf, en indien gewenst extra apparatuur plaatsen om uw installaties in meer detail te monitoren (zie ook: Hardware ).

Onze technologie is het resultaat van jarenlange samenwerking met klanten voor toepassing en voortdurende doorontwikkeling van onze unieke AEI-gebaseerde software, ontwikkeling van onze technische expertise, de inzet van onze kosteneffectieve energiemonitoring apparatuur en de veilige koppeling met praktisch alle datasystemen en industrie standaarden.

Belangrijkste kenmerken

  • Baselining op alle niveaus: fabriek, proceseenheid en individuele apparatuur.
  • Energiebesparingspotentieel scan vanuit historische data op fabrieksniveau als input voor de ontwikkeling en implementatie van business cases.
  • Minimaliseren van het gebruik van energie, grondstoffen en afvalproductie door het gebruik van de beste setpointcombinaties binnen het normale bedrijfsvenster.
  • Betere continuïteit van de bedrijfsvoering. De software detecteert onregelmatigheden in een zeer vroeg stadium om escalatie te voorkomen en onderhoud te optimaliseren.
  • Energiesubmetering voor het bewaken van energieverbruik en netkwaliteit. Gemakkelijk te installeren tijdens operaties.
  • Offline optimalisatie met behulp van digitale twinning principes.
  • Bepalen van de hoeveelheid bespaarde energie. Vergelijking van het energieverbruik voor en na wijzigingen onder vergelijkbare bedrijfs- en weersomstandigheden.
  • Planning en controle van energiebesparingen van andere energiebesparende technologieën.

Toepassingsgebieden

 

Industrie, chemische industrie, petrochemische industrie, water en afvalwater, maritiem, papier en pulp, voedingsmiddelen- en drankenindustrie, mijnbouw en cementindustrie, nutsbedrijven, infrastructuur, transport en andere sectoren waar energie wordt gebruikt of geproduceerd in de vorm van elektriciteit, (bio ) gas, stoom, hitte, koude of kerosine.

 

Business Case

Een biomedisch bedrijf heeft geïnvesteerd in submetering. Door gebruik te maken van de software zijn diverse instellingen aangepast wat resulteerde in een energiebesparing van 15%, gelijk aan 340 ton CO2 / jaar, met een energiekostenbesparingswaarde van circa € 75.000 per jaar. De terugverdientijd (inclusief de leerperiode van 6 maanden) was minder dan 2 jaar. De besparing van deze case is getoetst aan het geleerde (normale) verbruiksmodel, en door tijdelijk de oude instellingen te herstellen en de toename van het verbruik te meten.

 

CO2-impact / verlaging van energiekosten

·      Energiebesparing (5% -30%)

·      Effectiever onderhoud, hogere betrouwbaarheid en minder uitvaltijd, lagere energiekosten, minder grondstofverbruik en minder afwijkende productie

 

Niet-energie gerelateerde voordelen

·      Betere bedrijfsvoering door minder storingen

·      Borgen van kennis

·      Ontwikkeling van nieuwe inzichten en bewustwording

enerGQ is lid van de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie in Nederland (FME) en partner van OSIsoft

FME powered by dutch technology logo          Osisoft logo