Zorg

enerGQcare B.V. past haar technologie ook toe bij zorginstellingen.

Bij zorginstellingen is het bewustwordingsproces bij de medewerker enorm belangrijk om tot resulaten op het gebied van energiebesparing te komen. De ervaring leert dat door het toepassen van de methodiek zoals enerGQcare die hanteert, er enorme besparingen te behalen vallen.

Wij leveren in dit geval doorgaans de sensoren in combinatie met de software voor data analyse en de ondersteuning om te komen tot een energiebewuste organisatie.

Naast deze activiteiten werkt enerGQcare aan innovatieve IoT oplossingen (Internet of Things = apparaten verbonden met het internet die niet direct door mensen bediend worden) die in de toekomst meer inzicht geven in ziektebeelden van patienten.

Door het toepassen van de zelflerende data analyse technieken zijn er in de nabije toekomst nieuwe oplossingen beschikbaar voor patienten. enerGQcare ondersteunt die met haar kennis op het gebied van data analyse. 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op!

(0)50 524 83 70
info@energq.com

Of stuur een bericht via ons contactformulier.

enerGQ is lid van de werkgeversorganisatie voor de technologische industrie in Nederland (FME) en partner van OSIsoft